3-go marca 2015 Nord Plus zakończył projekt wdrożenia platformy PGS B2B w Polskiej Grupie Supermarketów. System działa w oparciu o nasze autorskie oprogramowanie dla sieci handlowych – Meritum. Projekt zrealizowano przy wsparciu funduszy europejskich, z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sprawnie przeprowadzona integracja całej sieci na poziomie franczyzowym, spotkała się z uznaniem audytorów PARP i zarządu PGS.

Otwartość, kluczem do ekspansji

Platforma dostarcza sieci dane o najważniejszych parametrach jej funkcjonowania i umożliwia szybszą ekspansję. Meritum czyni PGS i jej formaty bardziej atrakcyjnymi od pozostałych ofert, dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania jednolitego oprogramowania magazynowego u każdego z franczyzobiorców.